Nasi  rzeczoznawcy majątkowi profesjonalnie i szybko  przygotowują operaty szacunkowe określające wartości nieruchomości komercyjnych, działek budowlanych, leśnych i rolnych  a także maszyn, urządzeń i budowli trwale związanych z gruntem

Co może być celem wyceny?

Co może być przedmiotem wyceny?

Ponadto sporządzamy opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

Masz Pytania?

Napisz do Nas!