W ujęciu technicznym regulację stanu prawnego nieruchomości można zdefiniować jako postępowanie geodezyjno-prawne zmierzające do ustalenia zasięgu prawa do konkretnej nieruchomości poprzez określenie jej granic. Najczęściej dodatkowo w ramach regulacji  przeprowadza się skomplikowane postępowania prawne obejmujące między innymi: postępowania spadkowe, zasiedzenia czy porządkowanie treści księgi wieczystej. 

Nieruchomości bez określonego stanu prawnego

Masz Pytania?

Napisz do Nas!