Zapewniamy profesjonalne usługi w zakresie badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich. Wykonujemy usługi związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego inwestycji kubaturowych oraz infrastrukturalnych.

Opinia geotechniczna  jest niezbędna jako element dokumentacji pozwolenia na budowę do wszystkich kategorii budynków w tym także dla domów jednorodzinnych. Składa się z części opisowej i graficznej. W opisie znajdziemy informacje dotyczące poszczególnych warstw gruntu, poziomu wód gruntowych oraz ewentualny zakres dalszych badań jeśli jest konieczny. Część graficzna jest planem sytuacyjnym terenu pod budynek. Zaznacza się tu miejsca wykonanych odwiertów oraz obrazuje poszczególne warstwy gruntu i wskazuje linie przekrojów geotechnicznych. Dzięki takiej wiedzy można zaprojektować prawidłowy i bezpieczny sposób posadowienia i zlokalizowania budynku na działce.

Masz Pytania?

Napisz do Nas!