Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Bliska naszej firmie idea społecznej odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to działania na rzecz lokalnej społeczności w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Realizowana jest poprzez wspieranie lokalnych instytucji, osób i organizacji, dbanie o rozwój dzieci i młodzieży czy działania ekologiczne.

Od lat wspieramy i inspirujemy szereg działań społecznych, sportowych i kulturalnych prowadzonych na terenie Rzeszowa a przedstawiciele Spółki angażują się w działalność publiczną. Jesteśmy przekonani, że jako stabilna i odpowiedzialna firma mamy także zobowiązania wobec otoczenia, w którym działamy i staramy się z nich wywiązać jak najlepiej.

Masz Pytania?

Napisz do Nas!